ČSOB Banka online

Výhody BankaOnline.sk

 • Kompletný sumár informácii
 • Kontaktné informácie
 • SWIFT kód banky
 • Kód banky
 • Internet banking

ČSOB Banka online

Československá obchodní banka, a.s.

  Logo banky:

  CSOB banka
 • Obchodný názov banky:

  Československá obchodná banka, a.s.
 • Sídlo:

  Michalská 18, 815 63 Bratislava

 • Označenie banky:

  CEKOSA
 • Číselný kód banky:

  7500
 • SWIFT(BIC) kód:

  CEKOSKBX

 • Telefón:

  0850 111 777 zo SR
 • + 421 2 5966 8844 zo zahraničia

 • Email:

  info@csob.sk
 • Web:

  www.csob.sk

Ostatné