Centrálny depozitár cenných papierov online

Výhody BankaOnline.sk

 • Kompletný sumár informácii
 • Kontaktné informácie
 • SWIFT kód banky
 • Kód banky
 • Internet banking

Centrálny depozitár cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov

  Logo banky:

  	Centrálny depozitár cenných papierov
 • Obchodný názov banky:

  Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
 • Sídlo:

  ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava

 • Číselný kód banky:

  8191

 • Telefón:

  02/59395-223,–224,-225,-226

 • E-mail:

  info@cdcp.sk
 • Web:

  www.cdcp.sk

Ostatné